Начало - Новини

17.01.2011

Съветът на Директорите на ИКПД АДСИЦ взе решение за увеличаване на капитала чрез първично публично предлагане на акции

На основание чл. 33 от Устава на Дружестото и чл. 196 от Търговския закон и чл. 112б от ЗППЦК, Съветът на директорите на "Интеркапитал пропърти дивелопмънт" АДСИЦ взе решение да бъде увеличен капитала на Дружеството чрез издаване на нови 9 017 214 (девет милиона седемнадесет хиляди двеста и четиринадесет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от клас „А”, съгласно чл. 23, б. „а” от Устава, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност от 3 (три) лева, като увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани 1 брой от издаваните нови акции. Публичното предлагане на акциите на дружеството да се извърши на територията на Р. България и Р. Полша.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


03.11.2010

Новите 1 187 849 акции на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ се въвеждат за търговия на Варшавската Фондова Борса на 05.11.2010 г.

ИКПД обявява, че с решение № 1127/2010 от 02 ноември 2010 г. Управителният съвет на Варшавската Фондова Борса определи 5 ноември 2010 г. като начална дата за въвеждане до търговия на на новите 1 187 849 акции на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на Алтернативната система за търговия „NewConnect”, организирана от Варшавската фондова борса.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


25.10.2010

Допускане до търговия на новите 1 187 849 акции на ИКПД на пазара NewConnect

ИКПД обявява, че  с решение № 1088/2010 от 22 октомври 2010 г. Управителният съвет на Варшавската Фондова Борса взе решение да допусне новите 1 187 849 акции на ИКПД до търговия на алтернативната система за търговия “NewConnect”, организирана от Варшавската Фондова Борса.

Новите акции бяха издадени в резултат на процедура по увеличаване капитала на дружеството при условията на първично публично предлагане, проведена в периода юли – август 2010 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


17.09.2010

Разкриване на информация по чл. 148б от ЗППЦК

Съгласно изискванията на чл. 148б от ЗППЦК, с настоящото ИКПД уведомява, че в резултат на увеличението на капитала на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ и тъй като акционерът НАВЕР ИНВЕСТМЪНТ ИНК. не е записал нови акции, дяловото му участие се е променило от 11,42 % на 9,16 % от общия размер на капитала на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132  Move right