Начало - Новини

06.06.2011

Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 06.06.2011 г.

С настоящoто ИКПД уведомява обществеността за проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството от 06.06.2011 г., на което е взето решение за стартиране на преговори за продажба на собствения на Дружеството недвижим имот и изградения върху него хотелски апартаментен комплекс „Гранд Боровец”, находящи се в к.к. Боровец за първоначална цена не по-ниска от 5 000 000 евро.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


11.05.2011

Информация по чл. 82б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

В изпълнение на разпоредбата по чл. 82б, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ като емитент, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България, който е длъжен най-малко веднъж годишно да представя документ, който съдържа или препраща към цялата информация, публикувана от него или представена на обществеността по друг начин през последните 12 месеца в Р. България или друга държава, Ви представяме следната информация:

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


08.03.2011

Решение на Съвета на директорите за промяна в емисионната стойност на предлаганите нови акции съгласно решение на Съвета на директорите за увеличаване капитала на Дружеството чрез първично публично предлагане на акции от 14.01.2011 г.

ИКПД обявява, че на 07.03.2011 г. Съветът на Директорите на Дружеството взе решение за промяна в емисионната стойност на предлаганите нови акции от предстоящото увеличение на капитала на Дружеството, решение за което беше взето от Съвета на директорите на 14.01.2011 г. Емисионната цена се изменя от 3.00 лв. на 2.30 лв. за акция.

На проведеното заседание на 07.03.2011 г., Съветът на директорите на Дружеството одобри коригирания проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството във връзка с промяната на емисионната стойност на новите акции. В коригирания проспект са отразени и съответните промени във връзка с писмо на Комисията за финансов надзор, съдържащо указания за извършване на корекции и допълнения на първоначално внесения вариант на проспекта.

Така коригираният проспект за увеличение капитала на Дружеството е изпратен до Комисията за финансов надзор на 07.03.2011 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


18.01.2011

Решение на Съвета на директорите за сключване на договор с MBL – част от CB Richard Ellis Network за възлагане извършването на инвестиционно проучване и оценка на пазарната стойност на търговските обекти на Дружеството във в.к. „Марина Кейп”

ИКПД обявява, че на 18.01.2011 г. Съветът на Директорите на Дружеството взе решение да сключи договор с „Ем Би Ел” ЕООД, България и да им възложи извършването на инвестиционно проучване и оценка на пазарната стойност на търговските обекти във ваканционен комплекс „Марина Кейп, които са собственост на Дружеството. Оценката е необходима във връзка с изготвянето на проспект за увеличение на капитала на ИКПД чрез първично публично предлагане, решение което беше взето от Съвета на Директорите на 14.01.2011 г. Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за публичното предлагане на ценни книжа всяко публично дружеството е задължено да представя актуална и подробна информация за притежаваните активи. Във връзка с това ИКПД следва да разполага с актуална оценка на пазарната стойност на притежаваните от Дружеството търговски обекти, разположени във в.к. „Марина Кейп”, изготвена от лицензиран оценител.„Ем Би Ел” ЕООД е асоцииран партньор на CB Richard Ellis Group Inc, една от водещите компании в световен мащаб, която предлага консултантски услуги в областта на управлението и инвестициите в недвижими имоти.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132  Move right