Начало - Новини

09.06.2011

Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 125 000 и лихвено плащане на стойност EUR 101 344 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.05.2011 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 11.05.2011 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


06.06.2011

Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 06.06.2011 г.

С настоящoто ИКПД уведомява обществеността за проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството от 06.06.2011 г., на което е взето решение за стартиране на преговори за продажба на собствения на Дружеството недвижим имот и изградения върху него хотелски апартаментен комплекс „Гранд Боровец”, находящи се в к.к. Боровец за първоначална цена не по-ниска от 5 000 000 евро.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


11.05.2011

Информация по чл. 82б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

В изпълнение на разпоредбата по чл. 82б, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ като емитент, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България, който е длъжен най-малко веднъж годишно да представя документ, който съдържа или препраща към цялата информация, публикувана от него или представена на обществеността по друг начин през последните 12 месеца в Р. България или друга държава, Ви представяме следната информация:

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


08.03.2011

Решение на Съвета на директорите за промяна в емисионната стойност на предлаганите нови акции съгласно решение на Съвета на директорите за увеличаване капитала на Дружеството чрез първично публично предлагане на акции от 14.01.2011 г.

ИКПД обявява, че на 07.03.2011 г. Съветът на Директорите на Дружеството взе решение за промяна в емисионната стойност на предлаганите нови акции от предстоящото увеличение на капитала на Дружеството, решение за което беше взето от Съвета на директорите на 14.01.2011 г. Емисионната цена се изменя от 3.00 лв. на 2.30 лв. за акция.

На проведеното заседание на 07.03.2011 г., Съветът на директорите на Дружеството одобри коригирания проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството във връзка с промяната на емисионната стойност на новите акции. В коригирания проспект са отразени и съответните промени във връзка с писмо на Комисията за финансов надзор, съдържащо указания за извършване на корекции и допълнения на първоначално внесения вариант на проспекта.

Така коригираният проспект за увеличение капитала на Дружеството е изпратен до Комисията за финансов надзор на 07.03.2011 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031  Move right