Начало - Новини

10.11.2016

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружествотo

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 37 037 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.11.2016 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа. Съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисията облигации, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.

Поради обстоятелството, че ИКПД не успя да извърши дължимото лихвено и главнично плащане в срок до 10.11.2016 г. и съглaсно Решенията на Общото събрание на облигационерите на Дружеството, проведено на 11.02.2015 г., лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, започващ на 15.11.2016 г., остава в размер на 5.75% на годишна база. 

Публикувано от:

  прочети повече


08.09.2016

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 62 500 и лихвено плащане на стойност EUR 37 941 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.08.2016 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 10.08.2016 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от:

  прочети повече


11.08.2016

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

Публикувано от:

  прочети повече


09.06.2016

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

Публикувано от:

  прочети повече Move left  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031  Move right