Начало - Новини

11.08.2011

Прекратяване на договор за правно обслужване в Полша

С настоящото ИКПД уведомява обществеността, че считано от 10 август 2011 г. Łuczyński i Wspólnicy Sp.k. няма да изпълнява функцията на правен консултант на ИКПД.

Причина за прекратяване на договора е изтичането на едногодишния срок, заложен в параграф 18.3 от Правилника на Алтeрнативната система за търговия NewConnect.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


04.08.2011

Решение на Софийски градски съд по дело, заведено срещу ИКПД АДСИЦ

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: На 21 юли 2011 г. Софийски градски съд се произнесе с решение по заведеното срещу Дружеството дело от ИД “КАПМАН КАПИТАЛ” АД, облигационер по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100019079, издадени от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ през 2007 г. Първоинстанционният съд е отхвърлил изцяло иска на ИД “КАПМАН КАПИТАЛ” АД за прогласяване на нищожност, съответно отмяна на решението на извънредното Общо събрание на облигационерите от емисията, проведено на 06.08.2010 г. По този начин съдът потвърди законосъобразността на решението на Общото събрание на облигационерите, по силата на което условията и сроковете за изплащане на задълженията по облигационния заем бяха предоговорени.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


09.06.2011

Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 125 000 и лихвено плащане на стойност EUR 101 344 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.05.2011 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 11.05.2011 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


06.06.2011

Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 06.06.2011 г.

С настоящoто ИКПД уведомява обществеността за проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството от 06.06.2011 г., на което е взето решение за стартиране на преговори за продажба на собствения на Дружеството недвижим имот и изградения върху него хотелски апартаментен комплекс „Гранд Боровец”, находящи се в к.к. Боровец за първоначална цена не по-ниска от 5 000 000 евро.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930  Move right