Начало - Новини

15.08.2011

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03/12/2007 г. по емисия облигации с ISIN код BG2100019079, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.

Във връзка с настъпил падеж на лихвено плащане в размер на 101 767 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 125 000 евро по описаната по-горе емисия облигации, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


12.08.2011

Промяна в състава на Съвета на директорите

Въз основа на решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 29.07.2011 г. и с вписване 20110810152647 по електронното дело на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписване, като членове на Съвета на директорите са освободени досегашните членове Росица Милкова Лисичкова и Ивайло Кръстев Костов. Като нов член на Съвета на директорите е вписана Цветелина Чавдарова Христова.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


11.08.2011

Прекратяване на договор за правно обслужване в Полша

С настоящото ИКПД уведомява обществеността, че считано от 10 август 2011 г. Łuczyński i Wspólnicy Sp.k. няма да изпълнява функцията на правен консултант на ИКПД.

Причина за прекратяване на договора е изтичането на едногодишния срок, заложен в параграф 18.3 от Правилника на Алтeрнативната система за търговия NewConnect.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


04.08.2011

Решение на Софийски градски съд по дело, заведено срещу ИКПД АДСИЦ

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: На 21 юли 2011 г. Софийски градски съд се произнесе с решение по заведеното срещу Дружеството дело от ИД “КАПМАН КАПИТАЛ” АД, облигационер по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100019079, издадени от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ през 2007 г. Първоинстанционният съд е отхвърлил изцяло иска на ИД “КАПМАН КАПИТАЛ” АД за прогласяване на нищожност, съответно отмяна на решението на извънредното Общо събрание на облигационерите от емисията, проведено на 06.08.2010 г. По този начин съдът потвърди законосъобразността на решението на Общото събрание на облигационерите, по силата на което условията и сроковете за изплащане на задълженията по облигационния заем бяха предоговорени.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031  Move right