Начало - Новини

14.05.2012

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисия облигации с ISIN код BG2100019079, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.

Във връзка с настъпил падеж на лихвено плащане в размер на 90 523 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 125 000 евро по описаната по-горе емисия облигации, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


30.03.2012

Съществена промяна в договор с обслужващо дружество

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: на 29.03.2012 г. е подписан анекс между „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ и ИП „Интеркапитал Маркетс” АД към договор от 05.04.2005 г., с който се страните се споразумяват, че възнаграждението по чл. 9 от Договора се начислява и се дължи от 01.01.2015 г. Възнаграждението по чл. 9 от Договора се равнява на 20% от разликата между реализираните нетни приходи от продажба на недвижими имоти и балансовата им стойност към датата на придобиването им.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


09.03.2012

Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 125 000 и лихвено плащане на стойност EUR 95 519 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.02.2012 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 09.02.2012 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


14.02.2012

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисия облигации с ISIN код BG2100019079, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.

Във връзка с настъпил падеж на лихвено плащане в размер на 95 519 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 125 000 евро по описаната по-горе емисия облигации, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132  Move right