Начало - Новини

08.03.2013

Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 62 500 и лихвено плащане на стойност EUR 83 808 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.02.2013 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 11.02.2013 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


07.03.2013

Учредяване на договорна ипотека съгласно решение на Общото събрание на облигационерите на дружеството от 06.02.2013

Учредяване на договорна ипотека в полза на „Инвестбанк” АД, в качеството му на представител на облигационерите по горепосочената облигационна емисия, върху следния недвижим имот, собственост на ИКПД: урегулиран поземлен имот с идентификатор 00833.5.409, с адрес: гр. Ахелой, местност Пречиствателната, с площ 40002 кв.м.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


01.02.2013

Сключване на Анекс към договор от 30.12.2011 г. с „Веи Проджект“ АД

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: на 30.01.2013 г. Дружеството е подписало Анекс към Договор с „ВЕИ Проджект” АД от 30.12.2011 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


01.02.2013

Съобщение за право на участие в ОСО на 06.02.2013 г.

С настоящото, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ уведомява обществеността за правото на участие в Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от ИКПД, свикано на 06.02.2013 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132  Move right