Начало - Новини

09.01.2013

Съобщение за право на участие в ОСО на 16.01.2013 г.

С настоящото, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ уведомява обществеността за правото на участие в Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от ИКПД, свикано на 16.01.2013 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


03.01.2013

Свикване Общо Събрание на облигационерите на 16.01.2013 г.

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от ИКПД.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


28.12.2012

Промяна в договор от 30.12.2011 г. с „Веи Проджект“ АД

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: на 28.12.2012 г. е подписано Споразумение с „Веи Проджект“ АД, с което страните са прихванали насрещните си задължения, произтичащи съответно от Нотариален акт от 29.12.2011 г. и от Договор от 30.12.2011 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


10.12.2012

Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 125 000 и лихвено плащане на стойност EUR 86 564 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.11.2012 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 09.11.2012 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930  Move right