Начало - Новини

10.05.2013

Съобщение относно лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 60 768 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.05.2013 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа. 

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


08.03.2013

Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 62 500 и лихвено плащане на стойност EUR 83 808 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.02.2013 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 11.02.2013 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


07.03.2013

Учредяване на договорна ипотека съгласно решение на Общото събрание на облигационерите на дружеството от 06.02.2013

Учредяване на договорна ипотека в полза на „Инвестбанк” АД, в качеството му на представител на облигационерите по горепосочената облигационна емисия, върху следния недвижим имот, собственост на ИКПД: урегулиран поземлен имот с идентификатор 00833.5.409, с адрес: гр. Ахелой, местност Пречиствателната, с площ 40002 кв.м.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


01.02.2013

Сключване на Анекс към договор от 30.12.2011 г. с „Веи Проджект“ АД

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: на 30.01.2013 г. Дружеството е подписало Анекс към Договор с „ВЕИ Проджект” АД от 30.12.2011 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031  Move right