Начало - Новини

07.03.2013

Учредяване на договорна ипотека съгласно решение на Общото събрание на облигационерите на дружеството от 06.02.2013

Учредяване на договорна ипотека в полза на „Инвестбанк” АД, в качеството му на представител на облигационерите по горепосочената облигационна емисия, върху следния недвижим имот, собственост на ИКПД: урегулиран поземлен имот с идентификатор 00833.5.409, с адрес: гр. Ахелой, местност Пречиствателната, с площ 40002 кв.м.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


01.02.2013

Сключване на Анекс към договор от 30.12.2011 г. с „Веи Проджект“ АД

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: на 30.01.2013 г. Дружеството е подписало Анекс към Договор с „ВЕИ Проджект” АД от 30.12.2011 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


01.02.2013

Съобщение за право на участие в ОСО на 06.02.2013 г.

С настоящото, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ уведомява обществеността за правото на участие в Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от ИКПД, свикано на 06.02.2013 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


28.01.2013

Свикване Общо Събрание на облигационерите на 06.02.2013 г.

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от ИКПД.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930  Move right