Начало - Новини

14.08.2013

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:На 13.08.2013 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от Визио Медия ЕООД, ЕИК 201754980, съгласно което Визио Медия ЕООД е придобило 250 000 акции от капитала на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 12.08.2013 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 7.39%.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


13.08.2013

Съобщение относно лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 61 675 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.08.2013 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


07.06.2013

Съобщение относно извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 62 500 и лихвено плащане на стойност EUR 60 768 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.05.2013 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 09.05.2013 г

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


15.05.2013

Съобщение относно разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На 14.05.2013 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от БГ Инвест Пропъртис ЕАД, ЕИК 201811805, съгласно което БГ Инвест Пропъртис ЕАД е прехвърлило 100 000 акции от капитала на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 13.05.2013 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 8.78%.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031  Move right