Начало - Новини

20.08.2013

Прехвърляне на имот във в.к. „Марина Кейп” на „ВЕИ Проджект” АД във връзка с Договор за даване вместо изпълнение от 16.08.2013 г., сключен с „ВЕИ Проджект” АД

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: на 19.08.2013 г. Дружеството е прехвърлило по нотариален ред правото на собственост върху имот (апартамент във в.к. „Марина Кейп”) на „ВЕИ Проджект” АД във връзка с Договор за даване вместо изпълнение от 16.08.2013 г., сключен с „ВЕИ Проджект” АД.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


16.08.2013

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:На 15.08.2013 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от БГ Инвест Пропъртис ЕАД, ЕИК 201811805, съгласно което БГ Инвест Пропъртис ЕАД е прехвърлило 5 000 акции от капитала на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 15.08.2013 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 4.98%.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


14.08.2013

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:На 13.08.2013 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от Визио Медия ЕООД, ЕИК 201754980, съгласно което Визио Медия ЕООД е придобило 250 000 акции от капитала на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 12.08.2013 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 7.39%.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


13.08.2013

Съобщение относно лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 61 675 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.08.2013 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930  Move right