Начало - Новини

08.08.2018

Съобщение

С настоящото „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: Считано от 01.08.2018 г. са прекратени трудовите правоотношения на Милен Максимов Божилов с „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, заемал длъжността „директор за връзки с инвеститорите” в Дружеството.

Публикувано от:

  прочети повече


05.10.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

Относно: Уведомление за извършено частично амортизационно плащане по облигационната емисия, издадена от Дружеството С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: на 05.10.2017 г. е извършено частично амортизационно плащане в общ размер на 78 805 евро по емисията облигации, издадена от ИКПД, чийто падеж беше настъпил на 14.08.2017 г. Сумата за гореописаното амортизационно плащане по облигационния заем, издаден от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, е внесена по банкова сметка на Централен депозитар АД от ЗД „ЕВРОИНС“ АД, в качеството му на застраховател по застрахователна полица, сключена във връзка с предоставяне на обезпечение на облигационерите по облигационния заем, издаден от ИКПД.

Публикувано от:

  прочети повече


18.09.2017

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:
На 14.09.2017 г. Дружеството е получило уведомление от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД за разкриване на дялово участие на ДФ Инвест Актив, ЕИК 175347998, управляван от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД, съгласно което дяловото участие на фонда в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, се променя от 9.19% съгласно предходното подавано уведомление на 12.42% към 13.09.2017 г.
На 14.09.2017 г. Дружеството е получило уведомление от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД за разкриване на дялово участие на ДФ Инвест Класик, ЕИК 175347973, управляван от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД, съгласно което дяловото участие на фонда в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, се променя от 5.05% съгласно предходното подавано уведомление на 8.56% към 13.09.2017 г.
Съгласно подадените от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД уведомления за разкриване на дялово участие от 14.09.2017 г., общият брой права на глас, които УД Инвест Фонд Мениджмънт АД може да упражнява в Общото събрание на акционерите на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ към 13.09.2017 г., възлиза на 20.98%, което представлява изцяло непряко участие посредством ДФ Инвест Актив и ДФ Инвест Класик.


Публикувано от:

  прочети повече
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132  Move right