Начало - За ICPD - Инвестиционна стратегия

Инвестиционна стратегия
  Новини

12.06.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от : ИКПД

10.05.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от :

14.03.2017

Информация за прекратяване на съдебно производство срещу Дружеството


Публикувано от : ICPD

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ изповядва философията на изчистения бизнес модел купи-изгради-продай. По този начин дружеството максимизира възможността за печалба, която да остане за акционерите. Освен това Законът за дружествата със специална инвестиционна цел задължава АДСИЦ да разпределят между акционерите поне 90% от годишната печалба под формата на дивидент. Това скъсява времевия диапазон от времето на правене на инвестицията до стартdа на нейното възвръщане за инвеститорите. Стратегията на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ предвижда изграждане на ваканционни комплекси с потенциал за развитие и търсене. Дружеството избягва инвестиции в презастроени курорти. Именно за това за двата действащи проекти бяха избрани с. Ахелой и к.к. Боровец.