Начало - За ICPD - Инвестиционна стратегия

Инвестиционна стратегия
  Новини

08.08.2018

Съобщение


Публикувано от :

05.10.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от :

18.09.2017

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа


Публикувано от :

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ изповядва философията на изчистения бизнес модел купи-изгради-продай. По този начин дружеството максимизира възможността за печалба, която да остане за акционерите. Освен това Законът за дружествата със специална инвестиционна цел задължава АДСИЦ да разпределят между акционерите поне 90% от годишната печалба под формата на дивидент. Това скъсява времевия диапазон от времето на правене на инвестицията до стартdа на нейното възвръщане за инвеститорите. Стратегията на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ предвижда изграждане на ваканционни комплекси с потенциал за развитие и търсене. Дружеството избягва инвестиции в презастроени курорти. Именно за това за двата действащи проекти бяха избрани с. Ахелой и к.к. Боровец.