Начало - За ICPD - Банка депозитар

Банка депозитар
  Новини

12.06.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от : ИКПД

10.05.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от :

14.03.2017

Информация за прекратяване на съдебно производство срещу Дружеството


Публикувано от : ICPD

Банка депозитар на Дружеството е “УниКредит Булбанк” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. “Света Неделя” № 7.