Начало - За ICPD - Банка депозитар

Банка депозитар
  Новини

08.08.2018

Съобщение


Публикувано от :

05.10.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от :

18.09.2017

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа


Публикувано от :

Банка депозитар на Дружеството е “УниКредит Булбанк” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. “Света Неделя” № 7.