Начало - За ICPD - Банка депозитар

Банка депозитар
  Новини

10.08.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от : ???????

05.07.2017

Уведомление по чл. 99, ал. 3 от Закон за задълженията и договорите


Публикувано от : ???????

12.06.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от : ???????

Банка депозитар на Дружеството е “УниКредит Булбанк” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. “Света Неделя” № 7.