Начало - За ICPD - Обслужващи дружества

Обслужващи дружества
  Новини

08.08.2018

Съобщение


Публикувано от :

05.10.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от :

18.09.2017

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа


Публикувано от :

При осъществяване на дейността си Дружеството ползва услугите на следните Обслужващи дружества:

 • “Проект Консулт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. “Вардар” № 53, ет. 3, което осъществява обслужването и поддържането на недвижимите имоти на Дружеството;
 • “Марина Кейп Мениджмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Аксаков 7а, ет. 4, което е 100% дъщерно на Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ и осъществява, заедно с „Проект консулт” ООД обслужване и поддържане на недвижими имоти на Дружеството.
 • “Оптима Одит” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул Г.С. Раковски 76, което осъществява воденето на счетоводната отчетност и кореспонденция на Дружеството.
 • „Марина Кейп Турс” ЕООД, със седалище гр. София, адрес на управление: ул. „Аксаков” №7а. Дружеството е уредено като еднолично дружество с ограничена отговорност – дъщерно на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ след решение на Общо събрание на акционерите от 29 юни 2007 г. за управление на ваканционното селище в с. Ахелой.
 • Основен оценител на недвижимите имоти на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ е “Доби 02” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. “Гео Милев”, ул. “22 септември” №8.

 

С оглед придобиването на нови имоти, финансирани чрез кредити, Дружеството е използвало услугите и на други оценители, препоръчани от банката, отпускаща кредит. Такива оценители са служителите на „Явлена - Импакт” ООД, гр. Бургас. Също така са ползвани услугите на „Консултантска къща Амрита” ООД, гр. София.

 

За целите на изграждането на ваканционен комплекс Марина Кейп, край с. Ахелой, Бургаска област, Дружеството е ползвало и ще ползва услугите на следните дружества:

 • Мидия Груп АД, за изграждане на сградите
 • Водоканалстрой ЕООД – за проектиране и изграждане на водопровод и канализация
 • Телелинк АД – за изграждане на слаботокови и силно токови инсталации
 • Никмар ООД - а доставка на теракота, гранитогрес и други керамични изделия
 • Никонсулт ЕООД, за проектирането на сградите
 • Консултантска инжеснерна група ООД за независимия строителен надзор

 

Консултант относно инвестиционната стратегия на Дружеството, неговата капиталова структура и финансиране е Инвестиционен посредник “Интеркапитал маркетс” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Добруджа” 6, ет. 3.

 

Одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2007 г. е Бойко Маринов Маринов, регистриран одитор с диплом №169 и адрес: гр. София, кв. “Дианабад”, бл.31А, вх.Б, ет.4