Начало - Новини

09.06.2016

Title: Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството
С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 62 500 и лихвено плащане на стойност EUR 37 999 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.05.2016 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 11.05.2016 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: