Начало - Новини

12.07.2010

Title: ЗАЯВКА за записване на акции от увеличението на капитала на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ

Образец на български език: тук
Образец на английски език:
тук

Във връзка със старта на търговията с правата за увеличението на капитала на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 12.07.2010 г., Ви уведомяваме за следното:

- Присвоен борсов код на издадените права: 4ICR
- ISIN код на правата: BG4000009101.

Публикувано от: